Çiftçi Avukatlık Bürosuna Hoşgeldiniz
20 YILLIK

TECRÜBE

Ticaret, Borçlar, Ceza ve İş Hukuku davalarında, İcra ve İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku konularda ve Gayrimenkul ile ilgili davalara ağırlık vererek hizmet sunmaktadır. Amacı sizi, ailenizi ve işinizi korumak olan, son derece profesyonel avukatlardan oluşan önde gelen bir avukatlık bürosu. Müvekkillerimize, herhangi bir konunun hızlı ve etkili bir şekilde çözmeyi temin ediyoruz.

0
+
Dava
0
+
Mutlu Müvekkil
0
%
Kazanılan Dava
0
+
İcra Takip

çalışma alanlarımız

Devletin Dini Adalettir
Hz. Ali 
Ticaret Hukuku
Ticari hayatın içindeki hakim kavramlardan ne anlaşılması gerektiği, ticaret hayatın temel ilke ve kuramların inceleme konusunun yapıldığı ve sicil, haksız rekabet, yargı...vb. düzenleyen hukuk dalıdır.
Ceza Hukuku
Suç ve bunun karşılığında uygulanacak yaptırımın yasayla belirlenmesi, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, kamu sağlığını, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.
Borçlar Hukuku
Kişiler arasındaki ilişkilerde bahis konusu olan, sözleşmelerde çeşitli sorunların ortaya çıktığı ve hukuken korunması gereken menfaatler ve giderilmesi gereken zararlardır.
İcra Hukuku
Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Uzmanlık Alanlarımız

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne de iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”
Molierac

Şirketler Danışmanlığı

Şirketler Danışmanlığı, ticari hayatın yoğunluğu ve ilişkilerin çeşitliliği dikkate alındığında Ticari Şirketlerin SÜREKLİ VE DÜZENLİ bir hukuki desteğe ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Bir Ticari İşletme için önemli olan sorunların oluşmasını önlemek ve oluşmuş sorunların da en kısa sürede ve en ekonomik şekilde çözülmesidir. Bu gerçeklerden hareketle ve bölgemizdeki şirketlerin sayısı ve faaliyetlerinin yoğunluğu da düşünülerek olduğu müvekkillerimize özellikle önleyici hukuk hizmeti başta olmak üzere sürekli ve düzenli bir hukuk hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

Bu kapsamda müvekkillerinin ihtiyaç duyacağı her türlü sorunlarının çözümünde daima yanlarında olmayı, hızlı ve etkili çözüm yolları üretmeyi amaçlayan Çiftçi Avukatlık Bürosu, şirketlerin hukuki sorunlarla boğuşmalarını önleyerek çalışma ve başarılarına katkı sağlamayı hedef edinmiştir.

Günlük çalışma hayatı içinde karşılaşılan sorunların çözümünde gerek yönetim ve gerekse çalışanlara sözlü ve yazılı destek sağlamanın yanında işçilerle yaşanan sorunların önlenmesi ve çözümünde, sözleşmelerin incelenmesi ve banka, sigorta gibi kurumlarla ilişkilerde şirketin menfaatlerinin korunmasında, şirket içi çalışmalar sırasında düzenlenmesi gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolünün sağlanmasında gerektiğinde toplantılara iştirak edilerek ihtiyaç duyulan her türlü hukuki destek sunulmaktadır.

Ücretsiz Danışmanlık

captcha

Taşınmazların Paylaşımı Davaları

Taşınmaz veya gayrimenkul hukuku; arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin etrafında oluşan bir hukuk dalıdır. Birçok istisna ve detaydan oluşan, oldukça kapsamlı ve zorlayıcı bir hukuk dalı olan taşınmaz hukukuna konu davalar, diğer dava türlerine göre daha uzun bir süreç gerektiren davalardır. Bu nedenle dava süreci takibi sırasında oluşan her türlü gelişmeyi uzman gözü ile takip etmek büyük önem taşır.

Marmara Bölgesinde ve bölgemiz Kocaeli’de taşınmaz ve konut alanındaki hareketlilik ve yargı mercileri önündeki davların sayısı ve çeşitliliği dikkate alındığında bir hukuk bürosunun desteğini almanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Çiftçi Avukatlık Bürosu olarak bu hizmeti, alanında uzman kadromuz ile sizlere vermekten mutluluk duyarız.

Ücretsiz Danışmanlık

captcha

Vergi Cezaları Davaları

Son dönem yapılan mevzuat değişiklikleri ile mükelleflere pek çok ek yükümlülük getirilirken vergi cezalarının çeşitlendirildiği ve miktarlarının caydırıcılığın artırılması amacıyla milyonları bulan rakamlara kadar arttırıldığı görülmektedir.

Yine mevzuatın oldukça ayrıntılı olduğu, itiraz ve benzeri kanunun yollarının sıkı süre ve kurallara tabi olduğu hususu da dikkate alındığında mükelleflerin uzman desteği almadan hareket etmesinin neredeyse imkansız hale geldiği söylenebilir.

Bu açıdan gerek tüzel kişiler ve gerekse gerçek kişilerin hak kayıplarının önüne geçmek adına önceden danışmanlık hizmeti alması zorunlu hale gelmişken işlem sonrası yapılacak başvuru ve açılacak davaların takip ve sonuçlandırılması da yine uzman bir ekibin yardımını zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda Çiftçi Avukatlık Bürosu olarak Kocaeli bölgesi başta olmak üzere Marmara Bölgesini kapsayan oldukça geniş bir alanda özelikle iptal ve tam yargı davaları ile vergi ve gümrük uyuşmazlıkları alanında deneyimlerimizi müvekkillerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Ücretsiz Danışmanlık

captcha

Kamulaştırma / Kamulaştırmasız El Atma Davaları


Özellikle son 10 yıl içinde yapılan yasal değişiklikler bu alandaki tüm mevzuatı adeta baştan başa yenilemiştir. bilinen tüm kural ve davalar yeni baştan tasarlanmış ve yepyeni bir uygulama ortaya çıkmıştır. Kamu ve bireylerin karşı karşıya kaldığı bu alanda kamunun yararını önceleyen düzenlemeler sebebiyle bireylerin hak kayıplarına uğraması daha mümkün halde gelmiştir. Bu açıdan gerek kamulaştırma ve gerekse kamulaştırmasız el atma davaları kesinlikle uzman bir ekibin desteği ile takip edilmelidir.

Çiftçi Avukatlık Bürosu olarak Kamu davaları kapsamında Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları alanında, müvekkillerine korunması için gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Ücretsiz Danışmanlık

captcha

Banka Kredi Sözleşmeleri

Türkiye’deki bankacılık mevzuatı ve uygulamaları dikkate alındığında bankalarca tek taraflı ve genellikle müdahaleyi zorunlu kılan sözleşmeler tanzim ederek müşterilere imzalattıkları görülmektedir. Bu halin bireyleri zarara uğrattığı, geri dönülmez sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Ancak önceden alınacak danışmanlık hizmeti ile bu zararların ve sorunların asgariye indirilmesi mümkün olduğundan kişilerin imzalayacakları sözleşmeleri uzman bir hukuk bürosuna inceletmeleri ve gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Çiftçi Avukatlık Bürosu olarak Banka Kredi Sözleşmeleri alanında, müvekkillerine korunması için gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Ücretsiz Danışmanlık

captcha

Doğrudan Borçlandırma Sistemi(DBS)

Günümüz ticari hayatında özellikle satışlar sebebiyle oluşan alacağın tahsilatı noktasında yaşanan sorunlar ve oluşan riskleri minimize edebilmek için birçok yol ve yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden içinde son dönem en çok tercih edilen yol, bankaların müşterilerine sunduğu DBS denilen Doğrudan Borçlanma Sistemi’dir. Bu Sistemde taraflar arasındaki satışlardan doğan alacakların, hızlı ve garantili bir şekilde tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde ana firmanın bankaya ilettiği tutarlar, belirtilen vade sonunda bayi/müşteri hesabındaki bakiyeden, bakiye müsait değilse tesis edilmiş kredi limitinden otomatik olarak çekilerek ana firma hesaplarına aktarılır.

Çiftçi Avukatlık Bürosu, bu sözleşmenin gerek kurulması ve imzalanması aşamasında gerekse süreç içinde bu sözleşme sebebiyle oluşabilecek sorunların çözümünde müvekkillerine destek sunarak yaşanması muhtemel sorunları en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Ücretsiz Danışmanlık

captcha

Referanslar

Sıkça
Sorulan Sorular

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiştir. Aksine taraf ehliyeti olan herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır.

Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabilir.

Bundan ziyade hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ileride karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

Diğer taraftan bir suçlamayla karşı karşıya kalan bir kişi, avukat tutma, avukatı varsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak maddi gücü yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat görevlendirilir. Yine yasanın öngördüğü bazı zaruri hallerde de talep üzerine yine barolarca avukat tayini yapılmaktadır.

Avukatlık mesleği bir serbest meslek faaliyetidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”şeklindedir.

Avukatlar hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini diğer insanların istifadesine sunarlar. Nasıl ki bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa avukat bürosuna gidip herhangi bir hukuki sorunla ilgili soru sorulduğunda veya vekâleten iş takibinde bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Avukata ücret ödenmesi aynı zamanda yasal bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen değerler altında ücret sözleşmesi yapılması da yasaklanmıştır.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Sorularınız için mail adreslerini kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza yanıtlar en kısa sürede verilecektir. Ancak ayrıntılı bilgi istenilmesi halinde danışma, ücrete tabi bir danışma şekline dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Yasası ve Meslek Kuralları çerçevesinde size gerekli cevaplar verilecektir.

Genellikle telefonla danışma şeklinde bir uygulama olmamakla bir birlikte Salt hukuki mütalaa gerektirmeyen sorularınıza kısa cevaplar verilebilmektedir. Ancak bu yolla alacağınız bilgiler hiçbir zaman karşılıklı görüşmeler ile size sunulacak bilgilerin yerini tutmayacaktır. Bu nedenle ve avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları sebebiyle öncelikle irtibat kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunmaz yararınıza olmaktadır.