Türkiye Makamlarının Litvanya Makamlarına Bylock Başvurusu Hakkında

Türkiye Makamlarının Litvanya Makamlarına Bylock Başvurusu Hakkında

 

LİTVANYA CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU

KANUN VE KANUNLARIN UYGULANMASI KOMİTESİ

Gedlmino pr. 53,01109 Vilnius Ph. (8 5) 239 6796 Faks (8 5) 239 6469 E-Posta: tciscskt&IrsJt


İnsan Hakları İzleme Enstitüsüne, 19.10.2017,  No: S-2017-9375

 

BAŞVURUNUZLA İLGİLİ OLARAK

 

Bylock sanal sohbet uygulamasının kullanıcılarına ait verilerin Türkiye’ye olası aktarımı ile ilgili medyadaki bilgiler hakkında İnsan Hakları İzleme Enstitüsünün başvurusu üzerine, Litvanya Cumhuriyeti Parlamentosu Kanun ve Kanunların Uygulanması Komitesi (Bundan sonra Komite olarak anılacaktır) başvuruda belirtildiği üzere sanal sohbet uygulaması Bylock kullanıcılarına ilişkin verilerin verilmesine dair Türk yetkili makamlarının herhangi bir talebinin kendilerine ulaşıp ulaşmadığı, eğer bu yönde bir talep almışlarsa talebe ne şekilde cevap verdikleri hususlarını devletin yetkili makamlarına sormuştur.

 

Başvuruda belirtilen konu ile ilgili Türk makamlarından herhangi bir adli yardım talebinin devlet makamlarına (Adalet Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Başsavcılık, Devlet Güvenlik Departmanı ve Polis Teşkilatı) ulaşmadığı Komiteye bildirilmiştir. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Enstitüsü’nün başvurusunda belirtilen herhangi bir veri Türk  makamlarına verilmemiştir.

 

Yukarıda belirtilen makamlar tarafından verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, Komitenin, kişisel verilerin diğer ülkelerin kamu makamlarına yasa dışı aktarılmasının önlenmesine ilişkin yasalar tarafından öngörülen mevcut korumanın yetersiz olduğunu öne sürmek için herhangi bir nedeni  bulunmamaktadır.

 

 

Komite Başkanı                                      (imza)                                       Julius Sabatauskas

 

 

Martyna Civilkienc, ph. (8 5) 239 6568, faks. (8 5) 239 6469. e-posta mamna.civilkiene@lrs.lt

/mühür/: Aslı gibidir

 

/mühür/: Litvanya Cumhuriyeti Parlamento Ofisi Kanun ve Kanunların Uygulanması Komitesi, Asistan R. Zegeriene (imza) 15.12.2017

 

/mühür/: Litvanya Cumhuriyeti Parlamento Ofisi Kanun ve Kanunların Uygulanması Komitesi,

Related Posts