Kurumsal

HAKKIMIZDA

Önleyici avukatlık ile gelebilecek sorunları önlemek

Ağırlıklı olarak kurumlara Hukuki Müşavirlik hizmeti sunan büromuz, avukatlığın sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil aynı zamanda ihtilafların oluşmasını engellemek olduğunu düşünmektedir.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Victor Hugo

Bu bakımdan müvekkillerimize öncelikle önleyici avukatlık hizmeti sunarak onları gelecekte oluşabilecek sorunlardan korumak amacıyla yapacakları sözleşme ve anlaşmalarda kendilerine ihtiyaç duydukları tüm hukuki desteği sağlamayı bir görev olarak kabul etmekteyiz.

Tüm çalışmalarımızda müvekkil çıkarlarını ilk ve vazgeçilmez bir öncelik olarak görmekte ve bu çerçevede gerek il merkezinde ve gerekse diğer illerdeki hukuk büroları ile kurmuş olduğumuz iş ortaklıkları ve bağlantılar sayesinde her an müvekkillerimizin yanında olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyiz.

Bunun gibi alanında uzman akademisyenlerden de her türlü bilimsel destek sağlanarak yine müvekkillerimizin hizmetine sunulmakta ve sorunlara farklı çözümler geliştirilebilmektedir.

Büromuz, müvekkillerimizin bize duyduğu güvenin verdiği güçle ve üretken bir çalışma ortamına sahip olmanın avantajı ile tüm avukatları ve yardımcı personelleri ile birlikte meslek kurallarından ödün vermeden hizmet vermeyi sürdürmektedir.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
Ticaret Hukuku
0%
Ceza Hukuku
0%
Borçlar Hukuku
0%
İcra Hukuku
0%
#

Mesleğimizi icra ederken ve müvekkillerimizle iş ilişkisi kurarken Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Yönetmeliklere ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun hareket etmek ana prensibimizdir.

#

Büromuz her türlü bilimsel gelişmeyi ve özellikle değişen mevzuatı yakından takip etmeyi bir gereklilik olarak görmekte, müvekkillerini bu değişiklikler ve gelişmeler ışığında bilgilendirmeyi bir görev olarak kabul etmektedir.

#

Hukuk kuralları ve kanunlarla zorunlu kılınmadıkça veya müvekkillerimiz tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe edinilen bilgilerin ifşa edilmemesi ve özel hayatın korunması yine öncelikli ana prensiplerimizdendir.

#

Yaptığımız işin niteliği itibari ile müvekkillerimizi mümkün olan en kısa zamanda ve en kapsamlı şekilde bilgilendirmeyi bir görev olarak algılamaktayız. Bu anlamda takip edilen iş ve davalarla ilgili olarak düzenli bir şekilde raporlamalar yapılarak müvekkillerimizi süreç konusunda bilgilendirmekteyiz.